Mange bedrifter har nå sett mulighetene som ligger i Facebook for direkte kommunikasjon med sine kunder. Facebook kan også være et godt alternativ for annonsering av produkter og tjenester.

Vi hjelpe deg med oppsett og nødvendig rådgiving for at din bedrift skal lykkes på Facebook.

Legge ut varer og tjenester direkte på din bedrifts Facebook-side ved hjelp av vår hjemmeside og Nettbutikk-løsning.

Annonsering på Facebook er spennende og gir som regel veldig gode resultater. Her kan vi spisse budskapet detaljert mot mottakerens alder, interesser, geografi m.m. Slik treffer du din målgruppe spesielt godt!