La oss komme i gang!

Nedenfor vil det stå litt om våre vilkår ved driftsavtaler, og dere vil kunne legge inn tilleggsfunksjoner, tjenester og informasjon underveis. Når dere er ferdig så signerer dere og sender inn dokumentet til oss slik at vi kan komme i gang med prosjektet deres.

[formidable id=2]

Driftsavtale vilkår

Denne avtalen gir kunden tilgang til BK Aktiweb sin hjemmesideløsning, utarbeidet i verktøyet WordPress som lar kunden etablere og administrere sin egen hjemmeside på Internett.

Leveringstidspunktet er det tidspunktet tjenesten gjøres tilgjengelig for kunden. BK Aktiweb kan endre priser og betingelser i avtalen med 3 måneders varsel (Dog ikke i bindingstiden) Tjenesten betales 12 måneders forskuddsvis. Betaling skal skje etter faktura med forfall 10 dager etter fakturadato. Alle priser er eks. skatter og avgifter (MVA). Prisen kan indeksreguleres årlig uten eget varsel. Prisen vil bli endret i forhold til konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er 12 måneders bindingstid for kunden ved kjøp av tjenesten. Avtalen er løpende, tidsubegrenset, og fornyes automatisk hver 12 måned. Oppsigelse må skje senest 3 måneder før avtalens utløp. Oppsigelse må gjøres skriftlig. Etter utløp av avtale vil all informasjon på våre servere bli slettet.
Bruk av tjenesten som strider med Norsk lov, opphavs-/eierrettigheter, eller som kan volde tap eller skade for tredjemann eller BK Aktiweb, innebærer at BK Aktiweb kan stenge tjenesten umiddelbart.

BK Aktiweb sørger for sikker og aktsom drift av tjenesten i henhold til normalt godt sikkerhetsnivå. Enkelte sikkerhetsoppdateringer og nye installasjoner fra WordPress KAN påvirke oppsett og funksjonalitet i løsningen. BK Aktiweb er ikke ansvarlig for tap/skade som måtte følge av dette.

WordPress er en tredjeparts løsning, og BK Aktiweb følger til enhvertid de retningslinjer som legges for dette. Evt tilpasninger av løsningen, etter overlevering, som følge av nødvendige oppdateringer vil bli fakturert etter medgått.

Alle priser vises eks. mva